Uzamış sarılık neden olur?

Yeni doğan döneminde bebeklerin çoğunda sarılık görülmektedir.

Anne sütüyle beslenen bebeklerde 14 güne kadar sarılığın devam etmesi normal kabul edilir.

Normal zamanında doğan bebeklerde 14. günde, erken prematüre doğmuş olan bebeklerde ise 21. günde 10 mg/dl üzerinde olan hiperbilirubinemi olması halinde uzamış sarılık varlığı kabul edilir.

Uzamış sarılığın en önemli sebebi anne sütü olarak kabul edilse de diğer sebepler de değerlendirmeye alınmalıdır.

Uzamış sarılıkta direkt bilirubin düzeyinin yüksekliğinin belirlenmesi için yapılacak tetkikler, teşhis ve tedavi için önemlidir.

Uzamış sarılık nedenleri

Anne sütü sarılığı
Hemolitik hastalıklar
Hipotroidizm
Crigler Najjar sendromu
Pilor sendromu
Pilor stenozu
Damar dışında kan birikimi
Uzamış direkt hiperbilirubinemi

Tetkikler sonucunda anne sütü sarılığı olduğuna karar verilirse, anne sütü kesilip bebeğe mama verilmez. Anne sütü sarılığı olsa da anne emzirmeye devam etmelidir.

Yazıyı Oylayın


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading...
Menu Title