Evlat edinme koşulları nelerdir?

Bir çocuğu koruyan, bakan, seven ve kabul eden insanlar da anne-baba oluyor. Bir çocuğu karnında değil yüreğinde büyütenler de annedir.
 
Bir çocuğa can vermeyen ama ona emek harcayıp sevgisini verenler de babadır. Bir çocuğu büyütmekten keyif alanlar, o çocuğu topluma kazandırmak için her şeyini ortaya koyanlar da anne-babadır.
 
Evlat edinme kararını vermek zordur. Değişik nedenlerle biyolojik ailesinin yanında büyüyemeyecek olan çocuğun, bir çocuk yuvası yerine, bazı özel koşullar yerine getirildikten sonra bir aile içinde özel olarak sabırla sevgiyle özveriyle büyütülmesi şanstır çoğu kez. Değişik nedenlerle çocuk sahibi ol(a)mayan kişiler için de evlat edinme kurumu şanstır. İki ihtiyaç gurubunun bir araya gelmesidir aslında evlat edindirme.
 
Mevzuat hükümleri;
 
Ülkemizde “Evlât Edinme” işleyişi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce (ÇHDB) (1) “Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük (2)” ve Evlat Edinme Yönergesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu yazıda “Evlât Edinme” kurumunun işleyişine ilişkin mevzuatı sadeleştirerek ve “Ülkelerarası Evlât Edinme” hükümlerine girmeyerek ve ikinci bir evlat edinme yöntemi olan “kişilerarası anlaşma ile evlat edinme (3)” işleyişine girmeden sadece “korunma altındaki bir çocuğun evlat edinilmesi”ne ilişkin öncelikli bilinmesi gerekenleri sıralayacağız.
 
Başvuru koşulları
 
Evlât Edinme koşulları arasında; küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl bakılmış ve eğitilmiş olması, evlât edinilmenin küçüğün yararına olması, evlât edinenin (varsa) diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı şekilde zedelenmemesi, evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az 18 yaş büyük olması, küçük, ayırt etme gücüne sahipse, rızasının alınması, küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması (4), küçük vesayet altında ise vesayet dairelerinin izni gerekiyor.
 
Evlât edinmek isteyen kişi evli değilse 30 yaşını doldurmuş olmalı; eşler en az beş yıllık evli veya ikisi de 30 yaşını doldurmuş olmalı; eşlerden birinin, diğerinin çocuğunu evlât edinebilmesi için en az iki yıllık evli veya 30 yaşını doldurmuş olması; 30 yaşını doldurmuş olan eşin, tek başına evlât edinebilmesi için eşinin ayırt etme gücünün olmaması veya iki yılı aşkın süreyle nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla ayrı yaşadığını kanıtlaması gerekiyor.
 
İstenen belgeler
 
Evlât edinmek isteyen kişi/çift Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye’de yaşıyorsa bulunduğu ildeki ASPM’ye dilekçeyle başvurduğunda sosyal hizmet uzmanı tarafından bilgilendirilip ilk görüşme formunu doldurması; evlât edinme işlemlerinin tüm yükümlülüğünü kabul ve taahhüt ettiği anlamına geliyor.
 
İki ay içinde nüfus olayı ile sabıka kaydı örneği, mal-gelir-sosyal güvenlik, ikametgah-öğrenim durumu belgeleri ile sağlık kurulu raporundan oluşan dosyanın teslim edildiği tarih; sosyal inceleme ve küçüğün yerleştirilmesinde bazalınıyor. Aile 6 ay içinde sosyal inceleme amacıyla evinde ziyaret ediliyor.
Kaynak: Mynet
Yazıyı Oylayın


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading...
Menu Title