Çocuğunuza tehlikeyi öğretin!

Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Yard. Doç.Dr. Mustafa Özçetin, yaşları ve gelişim düzeyleri nedeniyle çocukların kazalara daha çok maruz kaldığını belirtirken, kazaların önlenebilmesi için ise çocuklara, sıcak çaydanlık, keskin bıçak, sivri makas gibi tehlikeli kavramların öğretilmesi gerektiğini ifade etti.
 
Özçetin “Çocuklar, yaşları ve gelişim düzeyleri ilişkili olarak daha çok kazaya maruz kalırlar. Her epidemiyolojik olayda olduğu gibi kazaların oluşmasında da kişi, etken ve çevre arasına etkileşim varır. Çocuklar etkenler üzerine yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarından kazalardan kaçınma ve önleme yetersiz kalırlar. Çocuk neyin tehlikeli, neyin zararlı olduğunu bilmez. Bu durumda başta anne-baba olmak üzere yetişkinlere düşen görev; çocuğa güvenli bir ortam hazırlamak, tehlikeli durum ve nesneleri önceden düşünüp, bunlarla ilgili önlem almak ve tehlikeli olabilecek sıcak çaydanlık, keskin bıçak, sivri makas gibi kavramları öğretmektir” dedi.
 
Özçetin, özellikle okul öncesi dönem çocuklarını etkileyen kaza risklerini belirleyen sebepler arasında çocuk bakımından sorumlu bireylerin korunma bilincinin önemli yer tuttuğunu ifade etti.
 
Ülkede yapılan araştırmalarda da kazalardan korunma bilgisi yetersiz, çocukların kaza geçirme riski yüksek bulunduğunu kaydeden Özçetin, şöyle konuştu:
 
“Yapılan az sayıdaki davranışsal çalışmada ülkemizde ailelerin kazalardan korunma bilgisi yetersiz olup çocukların kaza geçirme riski yüksek bulunmuştur. Kaza yada yaralanma riski kırsal ve yarı-kentsel yerleşim bölgelerinde, eğitim düzeyinin, sosyoekonomik düzeyin düşük olduğu ailelerde, kalabalık ailelerde artmaktadır.” Özçetin, güncel yaklasıma göre kazalar ayırt edilebilen risk etkenleri ile öngörülebilir ve önlenebilmesi nedeniyle günümüzde ‘kaza’ sözcüğünün yerini ‘yaralanma’ kelimesinin aldığını ifade etti. Özçetin, yaralanmaların sosyal bir sorun olduğunu belirtirken, olayın adli boyutta ise genellikle ‘çocuk ihmali’, bazı durumlarda ise ‘çocuk istismarı’ kapsamında da değerlendirilebildiğini de sözlerine ekledi.
Yazıyı Oylayın


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading...
Menu Title