Hoş olmayan sözcükler öğrenirse…

Okul öncesindeki çocuğunuzun ya da konuşmaya başlayan bebeğinizin kullandığı kelimeleri biraz dikkatle dinlerseniz, kelime hazinelerinin o kadar masum sözcüklerle dolu olmadığını görürsünüz. Konuşmalarında acılı ve hatta saldırgan bir ton hissedeceksiniz. Özellikle de küfretmeyi ne kadar kolay öğrendiklerini fark edeceksiniz. Bu, sizin çocuğunuza özel bir durum değil.
 
Bebekler ve küçük çocuklar kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları bağlamda öğrenirler. Bu nedenle çoğu susadığında süt ister. Onun için “süt” ve “içmek” sözcükleri bir aradadır ve birbirlerine ilişiktir. Kullandığı kelimenin anlamını, o kelimeyi kullandığı durumla ilişkilendirerek kavrar.
Dikkat çekme araçları
 
Bebeğiniz kısa zamanda, bazı kelimelerin sizin dikkatinizi ne kadar çabuk çektiğini anlar ve anlamlarını bilmese bile bu kelimelerden yararlanır. Massachusetts North Adams State Üniversitesi’nden Dr. Timothy B. Jay, çocuklarda küfür ve diğer saldırgan sözler hakkında bir araştırma yaptı. Araştırmasında, tıpkı dilsel gelişimin diğer alanlarında olduğu gibi, bu konuda da kızların daha çabuk geliştiği sonucuna ulaştı. 3-4 yaşındaki bir kız çocuğu ortalama 23 saldırgan kelime ve küfür öğrenmiş oluyor, aynı yaşta erkeklerde ise bu sayı 17. Önemli olan çocukların bu kelimeleri sarf etmesinin yanı sıra bu kelimelere atfettikleri anlamların da yetişkinlerden farklı olduğunun ayırdına varmak.
 
Güçlü kelimeler, güçlü duygular
 
Üç yaşında bir çocuk oyun arkadaşını tahrik etmek için içinden “bok”, “çiş” gibi kelimelerin geçtiği cümleler kurabilir. Elbette aslında bunu kast etmiyordur. Aslında, tuvalet eğitiminde geldiği noktayla ve bunun için kendisiyle verdiği mücadeleyle gösteriş yapmaktır amacı. Bu yaşlarda çocukların duyguları çok güçlü olur. Zaten en önemli sorunlardan biri de duygularını kontrol altında tutmakta zorlanmasıdır. Birine “bok” ya da “çiş” diye seslenerek, aslında ne kadar korktuğunu anlatmak ister. Bir kez daha hatırlayalım, çocukların kullandıkları dil onların gelişme sürecinde yaşadıkları sorunların hayatlarını ne kadar belirlediğini anlamamıza yardımcı olan işaretlerdir.
 
Kelimeler her yerde
 
Bebeğinizi istemediğiniz kelimeleri öğrenmekten alıkoymanız mümkün değil. Okul öncesi dönemde gittiği eğitim kurumlarında, oyun parkında, televizyonda, hatta evde sizden de küfretmeyi öğrenecek. Önemli olan bebeklerin ve küçük çocukların bu kelimeleri öğrenmelerine engel olmak değil, bu kelimeleri kullanmaktan vazgeçmelerini sağlamak. Bebeğiniz ve küçük çocuğunuz bu kelimeleri toplumsal yaşamda kullanamayacağını bilmeli. Bunun tek yolu ise kendini ifade edebileceği bir dilsel gelişime sahip olması. Bir başka deyişle ne kadar çok kelime öğrenirse küfretmeye de o kadar az ihtiyaç duyar.
 
Küçük taktikler
 
Peki küfretmek ve saldırgan bir dil kullanmaktan vazgeçirmek için ne yapmalısınız?
 
Görmezlikten gelin: Bebekler ve küçük çocuklar çoğu zaman dikkatinizi çekmek için bu dile başvurur. Böyle konuştukları zamanlarda onları görmezden gelin. Böylece dikkatinizi çekecek başka bir yöntem arayışına girerler. Bu şekilde davranmak, bebeğinize surat asmaktan ya da bağırmaktan daha kolay sonuç verir.
 
Alternatif önerin
 
Bebeğinize öğrendiği küfür yerine başka bir kalıp önerin. Mesela “bok” demek yerine, “pis” demeyi tercih etsin. Bebeğe bu şekilde daha etkili olabileceğini de gösterirseniz, kısa zamanda dilinde düzelme kaydedersiniz. Önemli olan kendini ifade edebileceği kelimeleri bir an önce öğrenmesini sağlamak.
Kendinize çekidüzen verin
 
Bebeğiniz dili nasıl kullanacağını, sizi farklı durumlar karşısında izleyerek öğrenir. Okul öncesi çocuğunuzun ya da bebeğinizin özellikle duygularını ifade etmek için kullandığı kelimelerin kaynağı büyük ölçüde sizsinizdir. Ağzınızdan çıkan her şeyi anında hafızasına yazar. Bu nedenle kendinize çeki düzen vermek, ona yapabileceğiniz en büyük iyilik olacaktır.
 
Bebeklerin hangi kelimeleri neden kullandıklarının ayırdına varmak, onların hem duygu durumlarını hem de gelişim sürecinde yaşadıkları diğer problemleri anlamak için en önemli ipuçlarına ulaşmanızı sağlar. Bunun için konuşma biçimlerini yargılamadan önce anlamaya çalışmanız çok önemlidir.
Kaynak: Prima
Yazıyı Oylayın


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading...
Menu Title